Zrušenie Rady pre štátnu službu prinesie štátu úsporu, kontrola bude aj naďalej zabezpečená, tvrdí úrad vlády

475388_gettyimages 1147069746 676x451.jpg

13.6.2024 (SITA.sk) – Zrušenie Rady pre štátnu službu prinesie štátu úsporu financií a kontrola bude aj naďalej zabezpečená. Tvrdí to Úrad vlády SR po tom, čo návrh na zrušenie rady kritizovala opozícia aj mimovládne organizácie.

Argumentuje tým, že toto opatrenie prinesie odhadovanú úsporu zhruba 655 000 eur ročne.

Kontrolu vykonáva úrad vlády

Plat členov Rady pre štátnu službu dosahuje výšku platu poslanca Národnej rady SR a okrem toho má člen rady aj nárok na paušálne náhrady mesačne vo výške 121 percent z platovej tarify 9, čo je 1 967 eur.

Hlavnou úlohou Rady pre štátnu službu je dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby.

„Zrušením Rady pre štátnu službu by neprišlo k odstráneniu kontrolného systému vo vzťahu k uplatňovaniu práv a plneniu povinností odvodených z princípov štátnej služby, keďže v súčasnosti už existuje organizačný útvar, ktorý predmetnú činnosť na Úrade vlády SR vykonáva. Takáto kontrola bude aj naďalej zabezpečená, a to vo viacerých rovinách,“ tvrdí Úrad vlády SR, ktorý kontroluje dodržiavanie zákona o štátnej službe, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj a služobných predpisov. Plán kontrolnej činnosti každoročne schvaľuje vláda.

Úpravy robila aj minulá vláda

„Zrušením Rady pre štátnu službu neprichádza k odstráneniu kontrolného mechanizmu, ale k jeho racionalizácii. Čo sa týka medzinárodnoprávneho kontextu, prípadne záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii, žiaden právny dokument nám neukladá priamu povinnosť zriadenia, respektíve existencie subjektu, akým je Rada pre štátnu službu,“ argumentuje Úrad vlády SR.

Zároveň podotýka, že za predchádzajúcej vlády boli taktiež vykonané legislatívne úpravy, ktoré predstavovali zásadný zásah do systému štátnej služby.

„Konkrétne išlo o znovuzavedenie možnosti odvolania niektorých vedúcich štátnych zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a generálneho tajomníka služobného úradu bez udania dôvodu. Takáto úprava prirodzene znamenala zníženie úrovne stability štátnej služby a na druhej strane vyššiu mieru jej politizácie,“ uviedol Úrad vlády SR.

Viac k témam: Ficova vláda 2023 – 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS), Rada pre štátnu službu, Štátna správa
Zdroj: SITA.sk – Zrušenie Rady pre štátnu službu prinesie štátu úsporu, kontrola bude aj naďalej zabezpečená, tvrdí úrad vlády © SITA Všetky práva vyhradené.

13. júna 2024

Odporúčané články