Zmeny v zákone o rodine zvýšia práva detí

Novela jasne stanovuje postup súdov, ak dieťa príde o biologických rodičov, alebo ak sa o neho nebudú môcť starať.BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Novela zákona o rodine, ktorá podľa ministerstva spravodlivosti predstavuje významný krok k naplneniu práv detí, najmä k ochrane ich zdravia a života, ako aj k zrovnoprávneniu rodičovských práv, nadobudne účinnosť od 1. januára.

V čo najširšom meradle by sa podľa návrhu mala uplatňovať zásada, podľa ktorej má každé dieťa od narodenia vyrastať v prirodzenom rodinnom prostredí. Umiestňovanie detí do ústavnej starostlivosti sa berie za najkrajnejšie riešenie, zdôrazňuje materiál.

Do textu zákona sa dostalo ustanovenie, že „spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa“. Na základe požiadaviek sudcov a odporúčaní Výboru OSN pre práva dieťaťa sa v novele vymedzujú kritériá záujmu dieťaťa.

Rozširuje sa možnosť umiestniť dieťa do starostlivosti blízkych aj mimo Slovenska

Novela jasne stanovuje postup súdov, ak dieťa príde o biologických rodičov, alebo ak sa o neho nebudú môcť starať. Ak sa o dieťa nemôže starať biologický rodič, súd bude hľadať osobu, ktorej by mohol zveriť dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti (starí rodičia, súrodenci, súrodenci rodičov).

Ak takej osoby niet, bude sa musieť súd snažiť dieťa umiestniť do pestúnskej starostlivosti. Ak sa nepodarí ani to, až potom nasleduje možnosť ústavnej starostlivosti.

V súvislosti s náhradnou osobnou starostlivosťou sa rozširuje možnosť umiestniť dieťa do starostlivosti blízkych príbuzných aj mimo Slovenska v členských krajinách EÚ.

Keďže rastie počet detí narodených nezosobášeným párom, novela reaguje aj na potrebu upraviť v prípade rozchodu rodičov kontakt detí s ostatnými blízkymi osobami. Pri rozvode môžu starí rodičia žiadať úpravu styku s vnúčatami, ale pri rozchodoch nie.

Po novom si preto na základe jednoznačnejšieho ustanovenia v zákone o rodine aj starí rodičia a iné blízke osoby po rozchode nezosobášeného páru budú môcť vysúdiť právo stretávať sa s dieťaťom z takéhoto zväzku. Novela upravuje aj pravidlá zapretia otcovstva. Manžel, ktorý sa dozvedel, že nie je otcom dieťaťa, bude môcť o zapretie otcovstva požiadať tri roky odvtedy, ako to bude hodnoverne vedieť.

Zavádza sa aj osobitné konanie o návrate maloletého dieťaťa

Zmena nastane aj v prípade utajených pôrodov. Žena po utajenom pôrode bude mať dva mesiace na prípadnú zmenu svojho rozhodnutia. V súčasnosti podľa zákona o zdravotnej starostlivosti môže matka v lehote šiestich týždňov odo dňa pôrodu odvolať žiadosť o utajenie svojej osoby.

Súdy v prípade tzv. rodičovských únosov zo zahraničia na Slovensko by mali od januára rozhodovať rýchlejšie. Podľa Haagskeho dohovoru by mal byť nariadený návrat dieťaťa do šiestich týždňov. Novela zavádza taký postup súdu, aby sa dieťa vrátilo urýchlene do štátu jeho obvyklého pobytu, ak neplatí niektorý z výnimočných dôvodov, pre ktoré návrat nie je možný či vhodný.

Novela zavádza osobitné konanie o návrate maloletého dieťaťa. Proti rozhodnutiu súdu bude v týchto prípadoch možné len odvolanie, vylučuje sa mimoriadny opravný prostriedok. Navrhovateľ aj odporca budú musieť koncentrovať dôkazy hneď na prvé pojednávanie, aby sa tie stále neodročovali. Ak nebude mať navrhovateľ slovenského právneho zástupcu, musí dať adresu na doručovanie v SR.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

29. decembra 2015

Odporúčané články