YIT Slovakia: Pradiareň ako kultúrnu pamiatku obnovíme

BRATISLAVA 24. marca (WBN/PR) – K areálu Cvernovky vrátane kultúrnej pamiatky Pradiarne cíti YIT Slovakia veľký rešpekt a zodpovednosť. Bude to významný projekt pre YIT ako developera, ale aj pre mesto Bratislava. Zámerom YIT je hľadať riešenie pre celý areál Cvernovka, prioritou je však záchrana kultúrnej pamiatky Pradiarne. Jej rekonštrukcia a obnova sa bude realizovať v čo najkratšom termíne, hneď po ukončení pamiatkového výskumu a získaní potrebných povolení. Najväčšou výzvou v súčasnosti je bezpečnosť ľudí, požiarna ochrana a súlad existujúceho stavu s platnou legislatívou a predpismi. YIT v diskusii s existujúcimi nájomníkmi hľadá riešenia, ktoré budú v súlade so zákonom a zaistia maximálnu bezpečnosť nájomníkov aj návštevníkov areálu.

YIT ako nový majiteľ areálu Cvernovka veľmi citlivo pristupuje k celému procesu pretvárania tohto pre Bratislavu veľmi zaujímavého a dôležitého územia. „Pristupujeme k Cvernovke s veľkou pokorou, vnímame genius loci celého územia vrátane pamiatky Pradiarne. Budeme postupovať veľmi zodpovedne, v súlade s našimi hodnotami, pričom prioritou aj zákonnou povinnosťou bude záchrana pamiatky a nájdenie najlepšieho riešenia pre budúcnosť areálu Cvernovka,“ povedal Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Následnú kompletnú rekonštrukciu a obnovu pamiatky s vylúčením prevádzky plánuje YIT realizovať čo najskôr. Predchádzať jej musí realizácia pamiatkového výskumu a získanie potrebných povolení. Na sprístupnení priestorov pre účely pamiatkového výskumu sa YIT dohodli aj so súčasnými nájomníkmi areálu.

YIT Slovakia prevzala areál vo veľmi zlom technickom stave, čo potvrdili aj závery technických pasportizácii, požiarnej kontroly, kontroly technických zariadení a výťahov. Súčasťou zistení je aj nesúlad skutočného využívania priestorov a definovaného účelu ich využitia. YIT nemôže akceptovať využívanie objektu na iné účely, čo je porušovaním legislatívy s vysokým rizikom ohrozenia zdravia alebo života. Spoločnosť YIT považuje bezpečnosť ľudí a dodržiavanie legislatívy za prvoradé.

S cieľom viesť otvorenú a transparentnú diskusiu sa do dnešného dňa uskutočnilo niekoľko stretnutí YIT Slovakia ako nového majiteľa areálu Cvernovka so zástupcami nájomníkov objektu Pradiareň. „Počas jednotlivých rokovaní sme komunikovali naše postupy a diskutovali o budúcnosti celého areálu Cvernovky, ako aj jej nájomcov. Na stretnutí sme zástupcov nájomníkov z historickej budovy Pradiarne informovali o vzťahoch a procesoch, ktoré budú nasledovať. Najväčšou výzvou v súčasnosti sa ukazuje bezpečnosť nájomníkov a návštevníkov areálu. V oblasti bezpečnosti nemôžeme robiť kompromisy, situáciu musíme riešiť urgentne,“ povedal ďalej Milan Murcko.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

24. marca 2016

Odporúčané články