Voľby sú blízko, začína sa vysielanie politickej reklamy

Politická reklama a predvolebné diskusie sa môžu vysielať do 2. marca (do 23:59).BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) – Dnešným dňom môžu televízie a rádiá začať vysielať politickú reklamu a diskusie špeciálne venované marcovým parlamentným voľbám. Vyplýva to z novej volebnej legislatívy, konkrétne zákona o volebnej kampani. Samotná kampaň sa po novom začala dňom zverejnenia vyhlásenia volieb v Zbierke zákonov SR, čo bolo 12. novembra 2015, teda v ten istý deň ako termín konania volieb – 5. marec 2016, oznámil predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini.

Politická reklama a predvolebné diskusie sa môžu vysielať do 2. marca (do 23:59). Vyplýva to z komentára k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do NR SR zverejnenom na webstránke Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) http://www.rvr.sk.

Odporúčame:

Zeman poprial Smeru úspech vo voľbách, toto povedal o Ficovi

Nová iniciatíva NJBNT! vyzýva zúčastniť sa na voľbách

RTVS musí, súkromné médiá môžu

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zo zákona vyhradí svoje vysielanie na politickú reklamu aj diskusie. Súkromné televízie a rádiá politickú reklamu vysielať môžu a nemusia, a rovnako i predvolebné diskusie, ktorých zaradenie do programu im však musela vopred schváliť RVR. „Každý vysielateľ však musí dodržať maximálne povolené množstvo politickej reklamy aj pravidlá o proporčnom rozdelení času vyhradenom na jej vysielanie medzi jednotlivé subjekty. Zodpovednosť za obsah politickej reklamy nesú kandidujúce strany a hnutia,“ upozornil v piatok 12. februára v tlačovej správe predseda RVR Miloš Mistrík.

Licenčná rada pripravila počas vysielania politickej reklamy, ale aj vo volebný deň, špeciálny monitoring. Rada bude monitorovať spolu 12 televíznych a osem rozhlasových spravodajských a publicistických relácií verejnoprávneho RTVS aj komerčných vysielateľov. Okrem pravidelne vysielaných programov sú medzi nimi aj špeciálne predvolebné diskusie, ktorých vysielanie rada schválila.

Schvaľovali predložené projekty relácií

Rada schválila predložené projekty diskusných relácií trom vysielateľom s licenciou. „Televízia Markíza má odvysielať päť diskusií s názvom Parlamentné voľby 2016, Rádio Expres štyri relácie Braňo Závodský Naživo – volebný duel a nová televízia IN TV mimoriadne zaradí tri diskusie s názvom IN VOĽBY 2016,“ cituje tlačová správa predsedu RVR. Projekty rade predkladajú len komerční vysielatelia. Verejnoprávnej RTVS vyplýva povinnosť odvysielať diskusné programy v rozsahu 10 hodín pre televízne a 10 hodín pre rozhlasové okruhy priamo zo zákona. RTVS už avizovala vysielanie špeciálnych diskusií k voľbám v rozhlase a televízii od 19. februára do 2. marca.

Popri tom sa voľbám môžu venovať aj spravodajské a publicistické relácie, ktoré sú bežne súčasťou programu. Takýmto prípadom je aj na 28. februára avizovaná diskusia televízie TA3 V politike, ktorá sa má vysielať z historickej budovy Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave. Ako pre SITA doplnila hovorkyňa RVR Lucia Jelčová, relácia V politike televízie TA3 je medzi 20 reláciami, ktoré bude rada v rámci monitoringu predvolebného vysielania sledovať. V tomto prípade však TA3 nemusela licenčnej rade predložiť projekt predvolebného vysielania.

Platí totiž, že „pokiaľ vysielatelia predvolebné diskusie realizujú v rámci bežne vysielaných programov, pričom nezmenia ich formát, dĺžku, frekvenciu vysielania a podobne, a ich vysielaním nedochádza k zmene vysielacej štruktúry, nemusia v zmysle zákona RVR predkladať projekt diskusnej relácie,“ doplnila hovorkyňa rady.

Za porušenie zákona môžu pokutovať

Licenčná rada sleduje spravodajské a publicistické relácie rádií a televízií a reaguje aj na podnety a sťažnosti. Ak uzná, že vysielateľ porušil zákon, môže ho upozorniť alebo aj pokutovať. Podrobný komentár rady k zákonnej úprave vysielania počas kampane a volieb je zverejnený na jej webstránke http://www.rvr.sk.

Tradične, 48 hodín pred voľbami a v deň volieb, až do skončenia hlasovania platí volebné moratóriu. Pred parlamentnými voľbami to bude od 3. do 5. marca až do skončenia hlasovania. Už 14 dní pred konaním volieb a rovnako aj v deň ich konania, teda od 20. februára (od 00:00) do 5. marca vrátane, je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.

Zákon o volebnej kampani určuje, že zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách a koalíciách politických strán „v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve je 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané“, pričom sa to nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.

Náklady na politickú reklamu platia kandidujúce politické subjekty. Nový zákon o volebnej kampani určil politickým stranám a hnutiam limit na kampaň k voľbám do Národnej rady SR tri milióny eur vrátane DPH. Prostriedky na kampaň musia viesť na osobitnom účte.

Zákon upravuje aj volebné plagáty

Popri vysielaní venovanom voľbám sa verejnosť najčastejšie s kampaňou stretáva na plagátových a bilbordových plochách. Zákon o volebnej kampani sa špeciálne venuje i umiestňovaniu volebných plagátov. Tie sa môžu vyvesovať tam, kde to určia obce (v Bratislave a Košiciach mestské časti) všeobecne záväzným nariadením. V ňom obec určí miesta a podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

Porušenie jednotlivých pravidiel vedenie kampane i vysielania politickej reklamy sa pokutuje. Zákon za priestupky považuje aj dary alebo finančnej odmeny za hlasovací lístok, ktorý volič nevloží do volebnej schránky. Pokuty za porušenie jednotlivých častí zákona o volebnej kampani môže udeľovať podľa konkrétneho prípadu Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR a tiež Rada pre vysielanie a retransmisiu. Rada sankcionuje prípady porušenia pravidiel vysielania politickej reklamy podľa zákona o vysielaní a retransmisii.

Voľby do NR SR sa uskutočnia v sobotu 5. marca od 07:00 do 22:00. Ak si to vyžiadajú miestne podmienky, môžu sa volebné miestnosti otvoriť skôr. O priazeň približne 4,4 milióna voličov sa uchádza 23 politických subjektov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

13. februára 2016

Odporúčané články