Slováci bez trvalého pobytu v SR už hlasovali

Hlasy Slovákov zo zahraničia sa začnú sčítavať až po skončení hlasovania, teda po 22:00.BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – Do výsledku sobotňajšieho hlasovania o budúcom zložení Národnej rady SR zasiahnu aj hlasy Slovákov zo zahraničia.

ONLINE: SLEDUJTE S NAMI PARLAMENTNÉ VOĽBY

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo celkovo 20 275 Slovákov žijúcich v zahraničí, z toho 1200 Slovákov, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí. Tí žiadali o voľbu poštou ministerstvo vnútra a z nich poslalo svoje hlasy do konečného termínu hlasovania poštou, do piatka 4. marca, 1049, médiá o tom dnes krátko po začiatku hlasovania informovala zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová.

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016

Dodala, že štátna komisia bude taktiež počas dňa v teréne sledovať priebeh hlasovania. Zároveň prijíma aj podnety na možné porušenie volebných pravidiel. Hlasy Slovákov zo zahraničia sa začnú sčítavať až po skončení hlasovania, teda po 22:00.

Štátna volebná komisia plní dvojjedinú úlohu

V tejto súvislosti predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány upozornil, že štátna volebná komisia „plní dvojjedinú úlohu – bývalej Ústrednej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre občanov Slovenskej republiky žijúcich v zahraničí a už nemajúcich trvalý pobyt na území na území Slovenskej republiky“.

Obrazom: Parlamentné voľby 2016

Štátna komisia má viac hlasovacích lístkov ako ktorákoľvek normálna okrsková volebná komisia na území Slovenskej republiky, vyše tisíc. Zákonný limit voličov, ktorí môžu byť zapísaní v jednom volebnom okrsku, je podľa Báránya tisíc, pričom tento počet sa v bežných okrskoch nikdy nedosiahne.

Voľba poštou je v parlamentných voľbách možná už po štvrtý raz

Počet Slovákov, ktorí využijú právo hlasovať poštou zo zahraničia, bude známy až po voľbách, po otvorení a sčítaní hlasov z obálok z voľby poštou. Rovnaké pravidlá ako pre občanov SR s trvalým pobytom v inom štáte platia aj v prípade voličov, občanov SR, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, ale počas dnešných volieb sú v zahraničí. Tí z nich, čo využili svoje právo hlasovať poštou a teda oň požiadali obec, kde majú trvalý pobyt, posielali návratné obálky na úrad obce, kde majú trvalý pobyt. Ich hlasy sčítajú v každej obci osobitne.

Voľba poštou je v parlamentných voľbách možná už po štvrtý raz. Pred zmenou volebnej legislatívy žiadosti Slovákov s trvalým pobytom v zahraničí prijímala osobitná komisia zriadená na Miestnom úrade Bratislava-Petržalka. V roku 2006 zaevidoval úrad v Petržalke 641 žiadostí na voľbu poštou, v roku 2010 to bolo 570 žiadostí a v predčasných parlamentných voľbách 2012 požiadalo úrad o hlasovanie poštou 728 zahraničných Slovákov.

Možnosť hlasovať zo zahraničia v roku 2006 využilo 3427 občanov s trvalým pobytom na území SR, druhýkrát v roku 2010 z cudziny poslalo obálku so svojím hlasom 5861 občanov a v roku 2012 to bolo 7 290 voličov s trvalým pobytom na území SR. Ministerstvo vnútra nevedie presnú evidenciu počtu občanov SR žijúcich v zahraničí s právom voliť. Odhaduje sa však, že by ich mohlo byť približne 200 až 300 tisíc.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

5. marca 2016

Odporúčané články