Skupina VÚB s výborným výkonom aj v treťom štvrťroku

352820_vubbanka_logo 640x420.jpg

BRATISLAVA 31. októbra 2017 (WBN/PR) – Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ukončila aj tretí štvrťrok s výbornými výsledkami v oblasti obchodnej výkonnosti. 

„Teší ma, že našu obchodnú stratégiu ocenenili aj naši klienti, čo nám zaistilo vynikajúce výsledky pri hlavných produktoch. Zaznamenali sme 12,7%-ný nárast úverov a 6,4%-ný nárast vkladov. Navyše, získali sme ocenenie od magazínu Global Finance, ktorý vyhodnotil VÚB ako Najbezpečnejšiu banku v krajine,” uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Ku koncu septembra dosiahol celkový objem úverov 11,8 mld. EUR a objem vkladov dosiahol úroveň 10,2 mld. EUR.

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 224,3 mil. EUR (1,0 %) a čistý zisk vo výške 140,4 mil. EUR (11,9 %).

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v septembri 2017 17,97 %, čím splnila minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil.
September 2017
September 2016
Zmena

Prevádzkové výnosy
412,5
424,8
-2,9%

Prevádzkové náklady
(188,2)
(202,7)
-7,2%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek
224,3
222,1
1,0%

Zisk pred zdanením
179,5
166,8
7,6%

Čistý zisk za 9 mesiacov
140,4
125,5
11,9%

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách
10,82
9,67
11,9%

Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)
41,17%
43,90%
-273 bps

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

EUR mil.
September 2017
September 2016
Zmena

Úvery klientom
11 827
10 490
12,7%

Vklady a úvery klientov
10 192
9 578
6,4%

Celkové aktíva
15 193
13 831
9,8%

Ku 30. septembru 2017 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS (podiel 50%).

O spoločnosti VÚB

VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení. Banka prevádzkuje 195 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek, 11 hypotekárnych centier na území Slovenska a 1 pobočku na území Českej republiky.

O spoločnosti Intesa Sanpaolo

Spoločnosť Intesa Sanpaolo patrí medzi najväčšie bankové skupiny eurozóny a je popredným hráčom v Taliansku v oblasti poskytovania služieb retailovým klientom, firmám ako aj v oblasti správy majetku. Vďaka svojej širokej sieti približne 3 900 pobočiek ponúka rozsiahle spektrum služieb zhruba 11,1 miliónom klientov v Taliansku. Medzinárodné aktivity spoločnosti Intesa Sanpaolo sa zameriavajú na Strednú a Východnú Európu a Stredný Východ a Severnú Afriku, kde má zastúpenie v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 100 pobočkami a 7,7 miliónmi klientov. Okrem iného je medzinárodná sieť zastúpená v 27 krajinách na podporu firemných klientov.

Viac k témam: Vúb Banka
Zdroj: Webnoviny.sk – Skupina VÚB s výborným výkonom aj v treťom štvrťroku © SITA Všetky práva vyhradené.

31. októbra 2017

Odporúčané články