Školskej inšpekcii poslali ľudia približne 300 sťažností

Ľudia sa najčastejšie sťažujú na nevhodné správanie sa učiteľov voči žiakom, neobjektívnu klasifikáciu prospechu či nízku odbornosť a úroveň vyučovania.BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Do centrálnej evidencie Štátnej školskej inšpekcie doručili v roku 2015 približne 500 podaní, z toho bolo asi 300 sťažností. Inšpekcia z podaných sťažností prešetrila približne 250, ostatné na základe zákona odložila. Pre agentúru SITA to povedala hlavná školská inšpektorka Viera

Najčastejším predmetom sťažností je pritom nevhodné správanie sa učiteľov voči žiakom, neobjektívna klasifikácia prospechu, neobjektívna klasifikácia správania a ukladanie výchovných opatrení či nízka odbornosť a úroveň vyučovania. Ľudia sa často sťažujú aj na nízku úroveň vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nedostatočné riešenie šikanovania a agresívneho správania sa žiakov a neprijatie dieťaťa do materskej školy.

„V súčasnosti sú závažným problémom v školách aj žiaci s poruchami správania, ktorí ohrozujú zdravie spolužiakov a učiteľov, vulgárne im nadávajú, pričom akékoľvek riešenie situácie je viazané na súhlas rodičov problémového žiaka,“ dodáva Kalmárová.

Inšpekcia zaznamenala aj zvyšujúci sa počet podaní, ktoré zasielajú rozvedení či rozvádzajúci sa rodičia. Ako tvrdí Kalmárová, rozvedení rodičia od Štátnej školskej inšpekcie požadujú napríklad zabezpečenie úpravy styku dieťaťa s rodičom, prípadne zrušenie rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy, ktorú vybral druhý rodič. Riešenie takýchto problémov však patrí do kompetencie súdu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

2. januára 2016

Odporúčané články