Pollák vyzýva budúcu vládu na riešenie rómskej problematiky

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák zaslal predsedom všetkých strán Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sieť list, v ktorom ich vyzýva, aby presadili riešenia, ktoré sú spojené s marginalizovanými rómskymi komunitami do programového vyhlásenia novej vlády ako dôležité priority.
BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) – Politické strany Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sieť, ktoré zostavujú vládnu koalíciu, zatiaľ neprejavili vôľu zaoberať sa rómskou problematikou, myslí si to splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák. Budúcu vládnu koalíciu preto vyzýva, aby začala problémy Rómov riešiť. Ako uviedol splnomocnenec pre agentúru SITA, programové priority na roky 2016 až 2020 totiž neobsahujú žiadne riešenia rómskej problematiky a naznačujú nezáujem. „Zanedbávaním tejto témy sa problémy v rómskych osadách prehĺbia,“ upozornil.

Pollák preto zaslal predsedom všetkých štyroch strán list, v ktorom ich vyzýva, aby presadili riešenia, ktoré sú spojené s marginalizovanými rómskymi komunitami do programového vyhlásenia novej vlády ako dôležité priority. Zároveň má pre strany konkrétne návrhy riešení. Priority v tejto oblasti by sa podľa jeho slov mali sústrediť najmä na vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravie a bezpečnosť. Podľa rómskeho splnomocnenca je nevyhnutné naštartovať opatrenia, ktorými sa zvýši vzdelanostná úroveň rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom povinnej predškolskej prípravy a celodenného výchovného systému. Pre budúcnosť Slovenska je podľa neho nutné prijať opatrenia proti neoprávnenému zaraďovaniu rómskych detí do špeciálnych škôl a zaviesť 12-ročnú povinnú školskú dochádzku.

„Vláda musí klásť dôraz na tvorbu pracovných miest pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Odporúčame, aby podporila sociálne podniky a považujeme za nutné, aby začala uplatňovať na celoštátnej úrovni sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní pri zákazkách podporených zo štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov, ktorým by sa na trh práce zaradili dlhodobo nezamestnaní,“ zdôraznil. Tiež je podľa neho potrebné zlepšiť životné podmienky ľudí v rómskych komunitách, pričom vláda musí tiež klásť dôraz na pokračovanie vysporiadania pozemkov pod obydliami v rómskych komunitách a program svojpomocnej výstavby za priamej participácie ľudí žijúcich v komunitách.

Úrad splnomocnenca odporúča, aby vláda zabezpečila prístup k pitnej vode pre každého občana Slovenskej republiky a navrhuje, aby obnovila podporu rómskych občianskych hliadok. „Budúca vláda má dostatok zdrojov na riešenie tohto problému. Do konca roka 2020 vyčlenila Európska únia 380 miliónov eur. Nová vláda by tieto zdroje mala využiť zodpovedne na projekty, ktoré zmenia osady a obce, kde žijú Rómovia. Ignorovaním problémov stoviek obcí, ktoré denne zápasia s problémami v rómskych komunitách, vytvárame pôdu pre nárast radikálnych a extrémistických skupín v krajine,“ uzavrel Pollák.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

18. marca 2016

Odporúčané články