Oslávme deň vody

BRATISLAVA 17. marca (WBN/PR) – Bezplatný rozbor pitnej vody z individuálnych zdrojov (vody zo studní) poskytne Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.(StVPS,a.s.) v rámci podujatí k Svetovému dňu vody.

Záujemcovia môžu 21. marca 2016 doniesť vzorky vody v čistej plastovej nádobe do akreditovaných laboratórií StVPS, a.s. v Lučenci, Banskej Bystrici a v Prievidzi.

Vzorky je potrebné odoberať po odpustení vody. Voda je testovaná na prítomnosť dusičnanov, ktoré patria k rozšíreným kontaminantom povrchových aj podzemných vôd na celom svete a ich prekročenie zaznamenávame vo vzorkách pitnej vody z individuálnych zdrojov každoročne.

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre stredné školy ponúkame v týždni od 22. marca 2016 do 29. marca 2016 možnosť exkurzie na vybraných objektoch čistiarní odpadových vôd.

Verejnosť v Lučenci má možnosť uvidieť zaujímavú interaktívnu výstavu Voda je život, ktorá bude od 22. marca do 30. marca 2016 v obchodnom centre Galéria.

Výstava názornou, zábavnou formou vysvetľuje význam vody pre náš život, potrebu šetriť ňou a chrániť jej zdroje. Pozostáva z nasledovných častí: Voda v prírode, Voda a jej ochrana, Voda a jej znečisťovanie, Voda a povodie, Voda a klimatické zmeny, Voda a zdroje pitnej vody. Získate na nej informácie o tom, ako koluje voda v prírode; aké je percentuálne zastúpenie jednotlivých skupenstiev vody na Zemi; aké sú anomálie vody a zdroje jej znečistenia. Viete, aká je spotreba vody na Slovensku a v iných krajinách; kde doma miniete najviac vody a ako sa dá táto spotreba znížiť? Aj to sa dozviete na výstave.

Deti môžu na mape Slovenska označiť najväčšie rieky, vodou naplnia koryto regulovaného a neregulovaného vodného toku. Nudiť sa tu určite nikto nebude.

Výstava Voda je život predstavuje vynikajúcu príležitosť pre rodičov s deťmi a žiakov a ich pedagógov ako zábavnou formou sprostredkovať deťom informácie o vode potrebné na to, aby si uvedomili jej význam pre náš život. Slávnostné otvorenie výstavy bude 22. marca 2016 o 10.00 hod.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

17. marca 2016

Odporúčané články