NKÚ začal rozsiahlu kontrolu v zdravotníctve

V priebehu 24 mesiacov Najvyšší kontrolný úrad SR preverí viac ako 40 zdravotníckych zariadení – fakultné, univerzitné, detské nemocnice, centrá pre liečbu drogových závislostí, špecializované ústavy, nemocnice spadajúce pod vyššie územné celky, pod mestá, ako aj samotné Ministerstvo zdravotníctva SR.
BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) začal systémovú kontrolu zdravotníctva zameranú na fungovanie zdravotníckych zariadení. Ako v piatok informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková, kontrola patrí k trom kľúčovým oblastiam vychádzajúcim z plánu kontrolných akcií, ktoré sa úrad rozhodol uskutočniť v tomto roku.

„Cieľom kontroly je nielen preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, kontrolóri sledujú aj efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť vynaložených prostriedkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ ozrejmila Dobáková. Počas 24 mesiacov NKÚ preverí viac ako 40 zdravotníckych zariadení – fakultné, univerzitné, detské nemocnice, centrá pre liečbu drogových závislostí, špecializované ústavy, nemocnice spadajúce pod vyššie územné celky, pod mestá, ako aj samotné Ministerstvo zdravotníctva SR.

V prvej etape skontrolujú fakultné nemocnice

Kontrolóri sa zamerajú na obdobie ostatných piatich rokov (od roku 2011). V prvej etape sa uskutoční kontrola vo fakultných nemocniciach v Nitre, v Banskej Bystrici, v Prešove, v Nových Zámkoch, v Trenčíne, v Žiline, v Trnave a v univerzitných nemocniciach v Bratislave a v Košiciach.

„Analýzy poukazujú na opakujúce sa nedostatky v hospodárení, obstarávaní majetku a služieb či správe majetku nemocníc. Kľúčovými oblasťami, na ktoré sa kontrolóri zamerajú, sú napríklad stav nemocníc, pripravenosť elektronizácie zdravotníctva (eHealth), zavedenie systému DRG, ktorý má slúžiť na racionálnejšie a transparentné financovanie, ako aj na využívanie zdravotníckej techniky,“ vysvetlila Dobáková.

NKÚ si zároveň posvieti na nákup a využívanie zdravotníckych prístrojov nad 200 tisíc eur s tým, že kontrolné skupiny porovnajú ceny prístrojov s bežnými cenami na trhu porovnateľných prístrojov s podobnými parametrami. Teda či sú ceny prístrojov a náklady na ich opravu primerané. Kontrolóri sa zamerajú aj na trend zadlžovania nemocníc či na investície do majetku (strojov, prístrojov, stavieb).

V súčasnosti vykonáva kontrolu vo VšZP

V súčasnosti vykonáva kontrolu NKÚ vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). „Úrad s kontrolou začal v novembri minulého roka, keď vznikol vážny problém so zmluvami s tetou vtedajšieho generálneho riaditeľa VšZP Marcela Foraia, Annou Sučkovou,“ informovala Dobáková.

NKÚ preveruje reprezentatívnu vzorku zmluvných vzťahov medzi poisťovňou a štátnymi i neštátnymi poskytovateľmi laboratórnej diagnostiky, počítačovej tomografie, elektromyografie či RTG vyšetrení. „NKÚ sa rozhodol kontrolu rozšíriť o preverenie zmluvných vzťahov medzi VšZP a Klinikou Kostka. Zároveň reaguje na požiadavku Národnej kriminálnej agentúry preveriť zmluvné vzťahy medzi VšZP a jedným z dodávateľov v otázke možného zvýhodňovania veriteľa vo vzťahu k iným. Výsledky kontroly by mali byť známe v máji,“ uzavrela hovorkyňa.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

18. marca 2016

Odporúčané články