Na týchto prioritách sa dohodli Smer, SNS, Most-Híd a Sieť

Strany Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sieť sa dohodli na programových prioritách, ktoré sú rozdelené do jedenástich oblastí.BRATISLAVA 15. marec (WebNoviny.sk) – Rodiaca sa nová vládna koalícia zložená zo strán Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sieť sa dohodla na programových prioritách na roky 2016 – 2020. Priority sú rozdelené do jedenástich oblastí.

Odporúčame:

Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sieť podpísali programové priority

Figeľova éra v KDH sa skončila, vzdal sa funkcie predsedu

Pollák navrhuje rozpustiť Kotlebovu stranu ĽS Naše Slovensko

Prieskum: Slováci uprednostňujú koalíciu na čele so Smerom

Ak by boli voľby teraz, Sieť a Kollár by v parlamente neboli

Obrazom: Poslanci si prevzali osvedčenia o zvolení

Na čom sa dohodla vznikajúca vládna koalícia:

V zahraničnej a európskej politike je to jednoznačná kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie SR. Partneri sa zhodli na aktualizácii bezpečnostnej a obrannej stratégie SR a posilnení starostlivosti o zahraničných Slovákov.

Koalícia sa tiež zhodla na protikorupčnom programe. Strany sa zhodli na prijatí účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje. Do programu vlády sa začlení iniciatíva Rule od Law. Nová vláda bude dôsledne uplatňovať princípy otvoreného vládnutia. Nová koalícia sa zaväzuje presadiť ústavný zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Strany chcú vytvoriť podmienky na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb, ktoré nakladajú s verejnými zdrojmi. Zákonom by malo byť upravené poskytovanie a prijímanie neetických výhod. Pri návrhoch zákonov bude zavedená protikorupčná doložka.

Druhou oblasťou sú dane, odvody a verejné financie. Koalícia sa zhodla na znížení dane z príjmov právnických osôb na 21 percent. Túto výšku budú strany každý rok prehodnocovať. V roku 2020 by SR mala dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Daňové licencie majú byť zrušené v roku 2018. Živnostníci budú môcť očakávať zvýšenie limitov na paušálne výdavky. Znížiť by sa mala administratívna záťaž pri podnikaní.

V kapitole školstvo vznikla zhoda štyroch strán na účasti zástupcov pracovníkov školstva na tvorbe programu vlády. Schválená má byť dlhodobá koncepcia obsahu výchovy a vzdelávania. Výrazne sa zvýšia verejné investície do školstva. Nové zdroje sa budú hľadať na financovanie športu a kultúry cez aktivovanie súkromných zdrojov. Zvýšiť sa má podpora pre obnovu národných kultúrnych pamiatok. Posilniť sa má výchova proti extrémizmu a totalitným režimom. Skvalitniť sa má duálne vzdelávanie.

V oblasti zdravotníctva nastala zhoda na tom, že opozícia bude mať zastúpenie v kontrolných orgánoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Posun má nastať v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti a pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi. Zisk súkromných poisťovní sa má obmedziť. Zavedený bude DRG systém. Majú sa skrátiť čakacie lehoty na zdravotné a ošetrovateľské výkony. Zavedú sa prehľadné pravidlá pri platbách pacientov.

Medzi priority patrí aj znižovanie regionálnych rozdielov. Strany sa zhodli na rozšírení pôsobnosti zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie okresy. Nárokovať daňové úľavy si budú môcť malé a stredné podniky s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta v najmenej rozvinutých okresoch. Osobitné stimuly má dostať slovenské kúpeľníctvo. Rozvíjať sa má dopravná infraštruktúra, najmä cesty R2, R3, R4 a R7. Prehodnotí sa zrušenie vlakov Intercity. Majú sa pripraviť podmienky pre zriadenie národného leteckého a vodného dopravcu.

Inštitucionálne sa má posilniť nezávislosť kontroly činnosti ozbrojených zborov. Posilní sa parlamentná kontrola menovania prezidenta polície a obmedzenie možností jeho odvolania na zákonom ustanovené dôvody. Zvýšiť sa má verejná kontrola justície – od výberu, cez hodnotenie, až po disciplinárne konanie sudcov. Strany sa zhodli na posilnení občianskej kontroly v Súdnej rade SR. Zvýši sa osobná zodpovednosť za rozhodovanie sudcov. Zavedú sa zásadné opatrenia na zvýšenie efektívnosti súdov. Nová koalícia chce presadiť ústavný zákon o tvorbe ústavného súdu. Chce tiež pripraviť nový zákon o spravodajských službách.

V kapitole sociálne veci a práca našli strany zhodu na podpore hospodárskeho rastu, plánujú vytvoriť 100-tisíc pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod 10 percent. Dôsledne bude uplatňovaný sociálny dialóg. Zvyšovať sa má primerane minimálna mzda. Sociálne opatrenia majú byť adresné. Valorizácia dôchodkov bude prebiehať pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Zvýšiť sa majú vianočné príspevky pre dôchodcov. Poberanie príspevkov pri rodičovskej starostlivosti má byť flexibilné. Ľudia dostanú možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri. Sprísnia sa podmienky pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby, ktoré odmietajú pracovať. Nová vláda chce zaviesť účinný inštitút osobného bankrotu a bude bojovať s úžerou.

Koalícia pripraví nový zákon o strategických podnikoch, pričom bude zakázaná privatizácia strategického majetku štátu. Zvýšiť sa má potravinová bezpečnosť SR a podiel slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín. Podporená bude obnova domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu.

Nová vládna väčšina chce prijať zákon o vytvorení fondu pre financovanie menšinových kultúr. Ambíciou vlády bude zosúladiť prax s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín. Zmení sa metodika výučby slovenského jazyka na menšinových školách v záujme jej lepšieho ovládania. Všetky málotriedne školy na jazykovo zmiešanom území budú vyňaté z povinných kvót.

Koalícia sa tiež zaväzuje sprehľadniť pravidlá pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pokračovať bude v opatreniach na zabezpečenie splnenia záväzkov v oblasti klimatických zmien v súlade s Parížskou zmluvou. Podporené budú ďalšie protipovodňové opatrenia.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

15. marca 2016

Odporúčané články