Kúpna sila Slovákov je nad polovicou európskeho priemeru

V rebríčku krajín podľa veľkosti kúpnej sily vyjadrenej v eurách obsadilo Slovensko 25. miesto.
BRATISLAVA 20. decembra (WebNoviny.sk) – Kúpna sila Slovákov predstavuje 7 769 eur na osobu. To zodpovedá 57 percentám európskeho priemeru, ktorý je na úrovni 13 636 eur. V rebríčku krajín podľa veľkosti kúpnej sily vyjadrenej v eurách obsadilo Slovensko 25. miesto a umiestnilo sa tak tesne za Estónskom a o jedno miesto pred Českou republikou. Vyplynulo to zo štúdie spoločnosti GfK.

Čo sa týka slovenských krajov, najsilnejším je Bratislavský kraj, kde je kúpna sila 11 131 eur na obyvateľa, čo je 81,6 percenta európskeho priemeru. Najviac sa celoslovenskému priemeru približuje Trnavský kraj, kde majú ľudia k dispozícii 7 843 eur na obyvateľa. Za celoslovenským priemerom najviac zaostáva Prešovský kraj, kde majú ľudia k dispozícii iba 6 554 eur na obyvateľa.

Európskemu priemeru sa najviac približuje Španielsko s kúpnou silou 13 203 eur na osobu. V rebríčku krajín obsadilo 17. miesto a ako jediné spadá do celoeurópskeho priemeru. O jednu priečku vyššie sa nachádza Taliansko, kde kúpna sila dosahuje hodnotu 16 193 eur, takže už prekračuje európsky priemer o 19 percent. Tesne za Španielskom sa potom umiestnila Malta. Kúpna sila tu je 10 753 eur, teda o 21 percent menej, ako je priemer v rámci Európy. Kúpna sila Poliakov na rok 2015 je na úrovni 6 437 eur na osobu. V rebríčku krajín patrí Poľsku 28. miesto a kúpna sila obyvateľov zodpovedá 47 percentám európskeho priemeru.

Kúpna sila je ukazovateľom disponibilného príjmu na jedného obyvateľa (vrátane akýchkoľvek štátnych dávok) po odpočítaní daní a príspevkov na charitu. Štúdia GfK Purchasing Power udáva úroveň kúpnej sily na obyvateľa a na rok v eurách ako indexovanú hodnotu. Reflektuje nominálne disponibilné príjmy populácie, čo znamená, že hodnoty nie sú očistené o infláciu. Štúdia čerpá z údajov zo štatistík o príjmoch a úrovniach zdanení a štátnych dávkach a z predpovedí ekonomických inštitúcií.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

20. decembra 2015

Odporúčané články