Eurofondy na opravu ciest

BRATISLAVA 15. marca 2016 (WBN/PR) – Bratislavský samosprávny kraj po prvý raz získal finančnú podporu z eurofondov aj pre rekonštrukciu ciest II. a III. triedy na svojom území, čím aspoň čiastočne znížil svoje znevýhodnenie oproti ostatným regiónom Slovenska. Prvou zrekonštruovanou cestou by mala byť spojnica Rohožník – Malacky.

„My sme prišli do Rohožníka oznámiť, že začíname verejné obstarávanie na tendrovú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa opravila táto cesta, ktorá nás vlastne spája s Malackami samotnými, aby sa urobil obchvat Rohožníka a popri tej ceste sa zároveň ako tretia etapa obstarajú aj takzvané cyklochodníky, ako je to napríklad v Rakúsku,“ vyjadril sa počas včerajšieho brífingu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Komunikácia III. triedy 50310 (Rohožník – Malacky) si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu nakoľko má nevyhovujúci stav, k čomu prispieva aj intenzita dopravy ťažkými nákladnými vozidlami z priemyselných závodov v Rohožníku. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravu, vybudovať kvalitnú a kapacitne vyhovujúcu cestu pre potreby regionálnej, najmä nákladnej dopravy. Existujúca cesta III. triedy 50310 už nevyhovuje dnešnému dopravnému zaťaženiu. Spojnica Rohožník – Malacky je strategickým napojením na ostatnú cestnú sieť pre viaceré výrobné závody a spoločnosti pôsobiace v oblasti.
Rekonštruovať sa bude niečo vyše 8 kilometrový úsek komunikácie. Šírka zrekonštruovanej cesty bude 9,5 m. V projekte sa uvažuje s priamym napojením na diaľničnú sieť (D2) z čoho vyplýva odľahčenie prejazdu ťažkých nákladných vozidiel cez mesto Malacky (cesty II/590 a II/503) a v smere Rohožník – Pernek – Lozorno (II/501). Súčasťou rekonštrukčných prác bude úprava smerového a výškového vedenia cestnej komunikácie a šírkového usporiadania na 9,5 km čím bude nová komunikácie kategorizovaná ako komunikácia II. triedy.

Projekt Modernizácia cesty III. triedy 50310 medzi obcou Rohožník a mestom Malacky je aj projektom Akčného plánu BSK pre roky 2014 – 2020. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v rámci prioritnej osi č. 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch je cieľom zabezpečiť kvalitné pripojenie znevýhodnených miest a vidieckych regiónov ako aj prepojenie lokálnej siete na infraštruktúru TEN-T a cesty I. triedy.

„Predpokladám, že do Malaciek budeme musieť chodiť cez obec Kuchyňa a Pernek. Cesta do Malaciek sa predĺži o asi 13km. Všetci sú nejakým spôsobom zmierení, že takéto obmedzenia budú a dokonca by som povedal, že keď tie obmedzenia nastanú, tak bude to znak, že cesta o ktorej sa hovorí dlhé roky je v stave výstavby,“ dodal Peter Švaral, starosta obce Rohožník a poslanec BSK.

Bratislavský samosprávny kraj vykonal majetkovoprávne usporiadanie a predloženie samotného projektu bude schvaľovať Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja v júni.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

15. marca 2016

Odporúčané články