BSK: Poslanci Zastupiteľstva odhlasovali dotácie

BRATISLAVA 31. marca 2016 (WBN/PR) – Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom včerajšom zasadnutí väčšinovou podporou schválili dotácie podľa VZN BSK č. 6/2012 a schválili aj prerozdelenie takmer 800.000 EUR z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.

„Ak chceme mať takýto rozsiahly dotačný systém, tak musíme, samozrejme, zabezpečiť odbornú gesciu na strane úradu, pretože je to rozdelené na cestovný ruch, deti a mládež, kultúru a tak ďalej. Každá oblasť má svojho gestora, ktorý spolupracuje s príslušným odborným grémiom a v rámci bratislavskej župy s komisiami poslancov. Poslankyne a poslanci mali k niektorým veciam otázky. Išlo im o napríklad o vyjasnenie si toho, čo patrí do oblasti kultúry a čo nie. Ja som nechcel zasahovať do odborného rozhodovania, lebo keď si pozriete zoznam ľudí, ktorí sú členmi Rady BSK pre kultúru a umenie, tak ich mená sú zárukou toho, že dobre vedia, čo kultúra je. Takže určite podporili tie správne projekty, o čom dúfam nikto nepochybuje a myslím si, že aj tie reakcie ktoré máme zo strany verejnosti už po minulom roku, jasne hovoria, že kultúrnu scénu kraja podporujeme správnym spôsobom“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

Prvým bodom Zastupiteľstva BSK bolo schválenie všeobecnej dotačnej schémy, ktorej žiadosti, podané do 15.11.2015, boli podporené z rozpočtu BSK v rozpočtovomprograme 14: Strategická podpora verejného života a rozvoja regiónu. Z celkového počtu 142 žiadateľov o dotáciu nad sumu 2.500 eur, komisia odporučila poskytnúť dotáciu 91 žiadateľom v celkovej výške 496.900 EUR. Komisia pri posudzovaní žiadostí vychádzala zo snahy podporiť v rámci vyčleneného rozpočtu čo najväčší počet projektov, pričom zohľadňovala najmä všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a počet projektov podaných jedným žiadateľom.

Druhým bodom zasadnutia Zastupiteľstva bolo schválenie návrhu na poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry, kde o projektoch nerozhodovali iba poslanci BSK, ale aj nezávislá odborná Rada BSK pre kultúru a umenie, do ktorej bratislavský župan Pavol Frešo menoval významné osobnosti z oblasti kultúry a predsedá jej spisovateľ Michal Hvorecký. Pre rok 2016 bude z dotačnej schémy na podporu kultúry rozdelených 796.300 eur a to 260-tim žiadateľom v deviatich oblastiach kultúry a umenia. Najviac podaných projektov úrad evidoval v oblasti hudobného, divadelného a tanečného umenia (77) a tiež v oblasti medziodborových umeleckých aktivít (90). Medzi podporené projekty patrí napríklad básnická zbierka rómskeho básnika Dezidera Bangu, finalizácia filmu Piata Loď podľa románu Moniky Kompaníkovej či rekonštrukcia vykurovania v slávnom dome Albrechtovcov.

„Projekty mali podrobný popis, rozpočet a ich hodnotenia okrem bodov obsahujú aj argumenty a odborné zdôvodnenie, prečo boli podporené“ doplnil predseda BSK Pavol Frešo.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

31. marca 2016

Odporúčané články