Banskobystrický kraj zmapoval všetky cyklotrasy v regióne, vytvorený pasport aj zverejnil

394638_cyklotrasa 676x425.jpg

18.4.2021 (Webnoviny.sk) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zmapoval aktuálny stav všetkých cykloturistických trás a prislúchajúcej infraštruktúry v kraji, a tento takzvaný pasport zverejnil.

Ako informovala marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová, počas dvoch etáp pasportizácie v rokoch 2019 a 2020 bolo fyzicky prejdených a spracovaných 216 cykloturistických trás s dĺžkou 3 587 kilometrov.

Kraj vníma rozvoj cykloturistiky ako významný nástroj pre rozvoj cestovného ruchu v regiónoch. Táto téma sa radí medzi priority krajského cyklokoordinátora pre rok 2021.

Údaje poslúžia ďalšiemu rozvoju cykloturistiky

Získané dáta sú vizualizované interaktívnou GIS aplikáciou v prostredí internetu pre jednoduché zobrazenie v priestore. Záujemcovia ich nájdu na stránke https://rabbsk.dobrykraj.sk/cyklo-pasport-2019-2020/.

Aplikácia obsahuje rôzne vrstvy, medzi ktorými je aj vrstva zobrazujúca obnovené trasy za roky 2019 až 2020. Táto bude podľa GIS analytika Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. Petra Švehlu priebežne doplnená aj plánom obnovy či tvorby nových trás, ktoré budú pravidelne aktualizované.

„Pasportizáciou sme zmapovali aktuálny stav cykloturistických trás v Banskobystrickom kraji a tiež ich atraktivitu či nedostatky. Získané vstupy boli analyzované a kombinované s ďalšími priestorovými a štatistickými údajmi. Výsledky budú slúžiť nielen pre prípravu akčných plánov obnovy značenia, ale aj pre optimalizáciu trasovania, tvorbu nových trás či výletných okruhov ako aj ďalší rozvoj cykloturistiky v kraji,“ uviedol krajský cykloordinátor Peter Halaj.

Pracovali s obmedzenými financiami

Dôležitým predpokladom fungujúcej a udržateľnej obnovy a rozvoja cykloturistickej infraštruktúry sú finančné zdroje. V dôsledku epidemiologickej situácie a optimalizácie využitia zdrojov v roku 2020 boli prostriedky alokované z rozpočtu BBSK na cyklotému obmedzené v porovnaní s plánovaným objemom.

Napriek tomu sa aj vďaka SCK Piešťany, oblastným organizáciám a dotácii Ministerstva dopravy a výstavby SR podarilo v rokoch 2019 a 2020 v kraji obnoviť a vyznačiť takmer 800 kilometrov cykloturistických trás.

„V ďalších krokoch plánujeme dosiahnuť plne digitalizovanú a automatizovanú správu a manažment aktivít v oblasti cykloturistiky s využitím inovatívnych nástrojov a aplikácií, sieťovanie a spoluprácu cyklokomunity, tvorbu regionálnych cyklostratégií, efektívne a transparentné financovanie a celkový systematický rozvoj. Obnova a budovanie cykloturistických trás sa bude v týchto systémoch evidovať tak, aby sa zabezpečila udržateľná aktuálnosť a prehľadnosť,“ dodal krajský cyklokoordinátor.

Viac k témam: cyklotrasy, cykloturistika
Zdroj: Webnoviny.sk – Banskobystrický kraj zmapoval všetky cyklotrasy v regióne, vytvorený pasport aj zverejnil © SITA Všetky práva vyhradené.

18. apríla 2021

Odporúčané články