1192 kilometrov na kolobežke s Dobrákmi od kosti

BRATISLAVA 23. septembra 2016 (WBN/PR) – V sobotu 17. Septembra 2016 o 17:30, presne na Medzinárodný deň darcovstva kostnej drene sa na náměstí Jana Palacha v Prahe skončil 1192 km dlhý benefičný kolobežkový maratón Košice – Praha s názvom „1000 km s Dobrákmi od kosti“ na podporu Národného registra darcov kostnej drene. Slovenský úsek maratónu pripravila a zastrešila Nadácia Kvapka nádeje v úzkej spolupráci s Nadáciou Televízie Markíza.

Ambasádori kolobežkového maratónu alias „Dobráci na kolobežkách”, košický extrémny športovec a registrovaný darca kostnej drene Vojtech „Belo“ Špišák a jeho kolega z Českej republiky Petr „Petis“ Filipec, ktorý v minulosti úspešne podstúpil život zachraňujúcu transplantáciu kostnej drene, navštívili od 05. do 12. septembra 2016, osem slovenských etapových miest, v ktorých šírili informácie o problematike transplantológie, so zameraním na darcovstvo kostnej drene a krvotvorných buniek.

Ich osobné nasadenie a ochota podporiť správnu vec, motivovala počas letnej kampane na Slovensku už takmer 1000 nových potenciálnych darcov, ktorí sa na sprievodných podujatiach kolobežkového maratónu a na stránke www.dobrákodkosti.sk, prihlásili do Národného registra darcov kostnej drene SR a zvýšili tak šancu na úspešnú liečbu onkologických pacientov, ktorí čakajú na vhodného darcu kostnej drene. Keďže kampaň ešte prebieha, majú záujemcovia možnosť naďalej sa na stránke kampane prihlásiť a zaregistrovať sa prostredníctvom malej vzorky slín do Národného registra darcov kostnej drene SR.

Kampaň Dobrák od kosti zároveň prispela k zvýšeniu povedomia a informovanosti verejnosti o problematike darcovstva kostnej drene a k odbúravaniu predsudkov a dezinformácií, ktoré, žiaľ, o tejto problematike v spoločnosti ešte stále prevažujú.

O KAMPANI:
„DOBRÁK OD KOSTI“ je celoslovenská verejnoprospešná kampaň Nadácie KVAPKA NÁDEJE v spolupráci s Nadáciou Televízie Markíza, zameraná na podporu Národného registra darcov kostnej drene. Cieľom kampane je popularizovanie problematiky transplantológie, so zameraním na darcovstvo kostnej drene a krvotvorných buniek, získavanie nových darcov kostnej drene pre Národný register darcov kostnej drene na Slovensku a zabezpečenie finančných zdrojov na obstaranie nového diagnostického prístroja na detekciu a monitorovanie detských onkologických a hematologických ochorení.

Verejná zbierka „DOBRÁK OD KOSTI“ na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na zakúpenie zdravotníckeho prístroja na diagnostiku a monitorovanie detských hematologických a onkologických malignít, je zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-216-019460. Verejnosť môže až do 30. septembra 2016 prispieť zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na účet verejnej zbierky SK73 0900 0000 0050 8074 1804, alebo zaslaním darcovskej správy SMS na telefónne číslo 877 s textom „DMS DOBRAK“, ale tiež kúpou merchandisových predmetov s logom kampane.

Letná kampaň „Dobrák od kosti“ nadviazala na úspešnú celoslovenskú kampaň „Máte slinu?“ ktorá prebiehala v prvom štvrťroku 2016 a pomohla Národnému registru darcov kostnej drene SR získať 5000 nových registrovaných darcov kostnej drene a taktiež zakúpiť genetický analyzátor v hodnote 100.000 EUR pre Národný register darcov kostnej drene.

Každý rok stúpa počet pacientov s hematologickými a onkologickými diagnózami, ktorým nádej na zdravý a plnohodnotný život prináša iba úspešná transplantácia krvotvorných buniek. Základným predpokladom úspešnosti transplantácie krvotvorných buniek je vyhľadanie vhodného darcu. Pravdepodobnosť nájsť vhodného darcu v rámci rodiny je, žiaľ, z genetických dôvodov približne len 25%, a v takýchto prípadoch je jedinou možnosťou nájsť nepríbuzného darcu krvotvorných buniek v rámci Slovenska alebo v zahraničí. Národný register darcov kostnej drene SR (NRDKD SR) je jediným akreditovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré vyhľadáva vhodných darcov. NRDKD SR vznikol pri Klinike hematológie a transfuziológie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave v roku 1994 a od svojho vzniku vytvára vlastnú databázu dobrovoľných darcov kostnej drene, je napojený na medzinárodnú sieť registrov celého sveta a je schopný v prípade potreby nájsť pre detských, ale aj dospelých pacientov darcu medzi 22 miliónmi dobrovoľníkov z celého sveta a zabezpečiť dovoz život zachraňujúceho transplantátu. Počet žiadostí o vyhľadanie darcov pre slovenských pacientov má stúpajúcu tendenciu.

Viac informácií o projekte ako aj podrobnosti o možnosti darovania kostnej drene nájdete na stránke: www.dobrakodkosti.sk

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

23. septembra 2016

Odporúčané články